Proiectul "YES – Tineri specialişti în energie împotriva risipei de energie în şcolile din regiunile transfrontaliere" / HUSKROUA/ 1101/104 finanţat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 a început la 1 octombrie 2013 și are o perioadă de implementare de 21 de luni.

Partenerii din cadrul proiectului sunt: partenerul lider – Agenţia pentru Management Energetic Maramures - AMEMM (Maramures, RO), şi partenerul ucrainean: organizaţia non-guvernamentală - FORZA – Agenţia pentru Dezvoltarea Durabilă a Regiunii Carpatice ( Zakarpathia, UA), alături de colaboratorii săi: Consiliul Judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Proiectul şi-a propus ca şi obiectiv general: creșterea nivelului de conștientizare cu privire la consumul de energie sustenabil și reducerea emisiilor de carbon în şcolile din regiunile transfrontaliere, printr-un program educaţional comun menit să instruiască elevi cu vârste între 13-17 ani, pentru a deprinde aptitudini practice în managementul energiei ce pot fi puse în aplicare în şcolile din care provin.

Iar prin obiective specifice ale proiectului se doreşte:
  • creşterea nivelului de conştientizare și a cunoștințelor cadrelor didactice şi elevilor în domeniul eficienţei energetice, surselor regenerabile de energie și schimbărilor climatice
  • reducerea consumului de energie şi a costurilor aferente în şcolile participante şi realizarea unui sistem permanent de monitorizare a energiei
  • instruirea elevilor astfel încât să dobândească cunoștințele şi aptitudinile necesare pentru a evalua situația consumurilor de energie din şcolile lor și a identifica cele mai eficiente soluții de economisire a energiei, prin crearea unor echipe de management al energiei
  • elaborarea unui program educațional ce va putea fi folosit ca referinţă de către alte școli interesate să deruleze acțiuni similare
  • facilitarea cooperării şi schimbului de cunoștințe între şcolile din regiunile transfrontaliere pe teme de energie
  • diseminarea și comunicarea activităţilor şi rezultatelor proiectului pentru a încuraja acțiuni similare și un comportament responsabil faţă de consumul de energie în școală şi acasă.

Ca şi activităţi principale menţionăm: selectarea a 2 şcoli din fiecare regiune parteneră ca şi beneficiari ai activităţilor proiectului, dezvoltarea unui program de instruire şi materiale educaţionale pentru profesori şi elevi pe teme de eficienţă energetica, energie regenerabilă, realizarea de către auditori energetici acreditaţi a unui audit energetic şi eliberarea certificatului de performanţă energetică în şcolile participante, sesiune de instruire pentru cadre didactice şi elevi pe baza materialelor elaborate pe teme de eficienţă energetică şi energie regenerabilă, selectarea elevilor ce vor face parte din echipele de management energetic, realizarea unei sesiuni de instruire pentru echipe de management energetic din şcolile participante, campanii de conștientizare în şcolile din Maramureş, realizarea auditului energetic de către 4 echipe de management energetic şi pregătirea rapoartelor ce vor include recomandări şi măsuri de eficienţă energetică în şcolile participante, implementarea unor măsuri la scară mică de eficienţă energetică de tip low cost pentru şcolile evaluate energetic, dezvoltarea şi instalarea unor sisteme de monitorizarea energetică şi pregătirea Planului de Management Energetic, organizarea de schimburi de experiență între cele două regiuni partenere.

Principalul mesaj pe care dorim să îl transmitem cu ajutorul proiectului nostru: "YES – Tineri specialişti în energie împotriva risipei de energie în şcolile din regiunile transfrontaliere" este că: schimbările mici în comportamentul fiecăruia dintre noi pot contribui semnificativ la economisirea energiei şi la o reducerea majoră în emisii periculoase din atmosferă.
ALTE PROIECTE IMPLEMENTATE DE AMEMM
energy-games EES
Acest website a fost realizat cu asistenţă din partea Uniunii Europene.
Conţinutul şi informaţiile regăsite aici sunt exclusiv responsabilitatea Agenţiei de Management Energetic Maramureş.
Copyright © Agenţia de Management Energetic Maramureş. Toate drepturile rezervate.
valid: xhtml | css
Web Design: RBD online