Schimb de experiență a echipelor de management energetic (SEMT) Proiect "YES – Tineri specialişti în energie împotriva risipei de energie în şcolile din regiunile transfrontaliere", HUSKROUA/ 1101/104, 16-18 aprilie 2015, Mukachevo

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Proiectul "YES – Tineri specialişti în energie împotriva risipei de energie în şcolile din regiunile transfrontaliere" / HUSKROUA/ 1101/104 finanţat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 a început la 1 octombrie 2013 și are o perioadă de implementare de 21 de luni.

Partenerii din cadrul proiectului sunt: partenerul lider – Agenţia pentru Management Energetic Maramures - AMEMM (Maramures, RO), şi partenerul ucrainean: organizaţia non-guvernamentală - FORZA – Agenţia pentru Dezvoltarea Durabilă a Regiunii Carpatice ( Zakarpathia, UA), alături de colaboratorii săi: Consiliul Judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Proiectul şi-a propus ca şi obiectiv general: creşterea nivelului de conştientizare şi sustenabilitatea consumului de energie, reducerea emisiilor de carbon în şcolile implicate din regiunile transfrontaliere printr-un program educaţional comun menit să instruiască elevi cu vârste între 13-17 ani pentru a deprinde aptitudini practice în managementul energiei ce pot fi puse în practice în şcolile din care provin.

Partenerul ucrainean al proiectului, FORZA – Agenţia pentru Dezvoltarea Durabilă a Regiunii Carpatice (Zakarpathia, UA), a organizat în data de 16-18 aprilie 2015 în localitatea Mukachevo (UA), un schimb de experiență în domeniul auditului energetic în cadrul proiectului "YES – Tineri specialişti în energie împotriva risipei de energie în şcolile din regiunile transfrontaliere".

Sesiunea de instruire este o altă activitate esențială în implementarea acestui proiect, și vine să completeze instruirea ce a avut loc in decembrie 2014, în Maramureș.

Evenimentul și-a propus să realizeze: un schimb de experiență între echipele de management energetic din cele 4 școli partenere (două din Maramureș și alte două din Zakarpathia) și să continue instruirea profesorilor și elevilor în domeniul eficienței energetice, monitorizării consumului de energie și resurselor de energie regenerabilă. În cadrul acestui eveniment, școlile din cele două regiuni partenere, au avut oportunitatea să-şi prezinte activitatea şi eforturile pe care le întreprind în domeniul eficienței energiei.

Instruirea a început prin vizitarea celor două școli partenere din Mukachevo, Școala nr. 1 și Școala nr. 16 , iar la aceasta din urmă, participanții au avut ocazia să participe la un exercițiu organizat anual dedicat siguranței în școli. Partenerii români au avut ocazia să cunoască măsurile de siguranță pe care școlile din Ucraina sunt obligate să le urmeze, măsuri ce sunt indirect legate și de respectarea utilizării resurselor de energie.

Instruirea ce s-a derulat pe parcursul celor două zile, a fost organizată ca o tabără tematică dedicată auditului energetic. Specialiștii ucraineni au prezentat felul în care se derulează un proces de audit energetic în Ucraina, existând o serie de diferențe în proceduri, legislație și categoriile de performanță energetică fașă de cele din țara noastră, respectiv cele utilizate la nivel de U.E.

La fel ca și pe parcursul primei instruiri derulate în Maramureș, s-a pus accent pe partea practică a pregătirii, elevii și profesorii fiind implicați în exerciții de audit energetic, monitorizare a consumului de energie dar și de ingeniozitate. S-au evidențiat preocupările membrilor echipei SEMT în domeniul energiei, preocupări ce vin să completeze eforturile depuse în cadrul acestui proiect.

Însă, această instruire nu a uitat și necesitatea de a crea legături, de a stimula schimburi de experiență la nivel de elevi implicați, astfel că ultima parte a instruirii a fost dedicată cunoașterii culturii, tradițiilor și istoriei locale. Elevii români, ghidați de cei ucraineni au vizionat cele mai importante puncte de interes turistic din zonă.

Sesiunea de pregătire s-a încheiat prin stabilirea calendarului de lucru pentru perioada ce urmează, în condițiile în care școală parteneră va derula propriul său audit energetic sub ghidajul unui specialist, fiind o bună oportunitate pentru echipele SEMT să-și consolideze cunoștințele în domeniu.
Acest website a fost realizat cu asistenţă din partea Uniunii Europene.
Conţinutul şi informaţiile regăsite aici sunt exclusiv responsabilitatea Agenţiei de Management Energetic Maramureş.
Copyright © Agenţia de Management Energetic Maramureş. Toate drepturile rezervate.
valid: xhtml | css
Web Design: RBD online